Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Painting rapidly...

As it is holidays I am painting fast to finish my whole collection before school starts again...
Today I finished Haldir and Legolas and the wood elves are on the way with...
Legolas 100%
Haldir 100%
Glorfindel 30%
2X Boromir 20%
48 Galadhrim elves 56%
24 Minas Tirith Warriors 76%
24 Wood evles 14%


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου