Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

I didn't suceed...

I tried to finish my army before the tournament but with all the reading I didn't suceed...
Again no pictures because my camera's memory has a problem...
I hope I can get one before the tournament tomorrow...
Now that''s my progress:
Painted
48 Galadhrim elves 56%
Legolas 77%
Glorfindel 30%
Haldir 70%
2xBoromir 10%
Halbarad 0%
Gimli 0%
20 Rangers 0%
24 Minas tirith warriors 38%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου