Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Minas tirith warriors and the two Boromirs...

So just like last week I got the pictures but late... So here is my Minas tirith warriors painted in my own special way, I have done the armour and the black althought I need to pass it again...
As for the Boromirs I have done a little project...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου