Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Order on the way

Just ordered lot of paintings all kinds of glue, spray, the measures(finally!) one box of Minas tirith warriors and two of Galadhrim for our good armies...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου