Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Neutral miniatures

So here are the minis that belongs to both me and my brother:
For the good side a big force of rangers including 20 of them along 6 Rangers of the north and a dunedain with Halbarad leading. Also some members of the fellowship along Galadriel and Glorfindel.
And here is the evil force including 23 goblins and two trolls...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου