Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

After a long time...

I have been missing a long time now but soon I will add pictures of our collection...
Photos of most battles and minis will get posted here...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου