Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Uruk-hai march from the pits!

As an evil army my brother is collecting an Uruk-hai army who will end with a mix of scouts and normal Uruk-hai warriors...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου