Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Men will always follow the light...

I am collecting an army of Gondor... I have chosen two heroes for my army... The awesome brothers Boromir and Faramir.... But I painted the forces of Gondor in my own special way... Bronze, my favourite metal. It is an army not from Minas tirith but from a village afar, used to fight orcs and evil men.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου