Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

The elven heroes

As my brother is collecting an elven army for begin he got two elven heroes... Legolas and Halabarad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου