Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Slow progress

Before a week we bought the new Lotr trading card game and we also participate to the second Osgiliath veterans cup...More details about this will be given later... I am currently painting my Easterlings and also Gimli. Must be finished before the start of February.
Uruk-hai 80%
Gimli 60%
Easterlings 80%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου